УСГС призова ООН да подкрепи свободата на гражданското общество в Унгария

Унгарският съюз за граждански свободи се свърза с авторите на доклада на ООН относно свободата на сдружаване и положението на агенциите, осигуряващи правна защита. УСГС предприе тези действия заради контрола, който унгарското правителство упражнява върху гражданското общество и който нарушава както националните закони, така и международното право. В своето писмо УСГС призовава адресатите да използват всички налични средства, за да спрат нарушаването на правата на унгарски граждански организации.