Доклад на ООН твърди, че в Италия продължава дискриминацията на ромите

Комитетът на ООН за борба с расовата дискриминация публикува заключителните си наблюдения, основани на периодичните италиански доклади. Той изрази загрижеността си относно продължаващата дискриминация на общностите на ромите и синтите и повтарящите се практики на насилствено изселване. Те оказват отрицателно въздействие върху възможността на децата да ходят на училище. Друга констатация на доклада е, че тези общности продължават да живеят в изолирани и отдалечени лагери. Препоръчва се на Италия да спре изграждането им и да гарантира интеграцията в обществото.