Холандски комитет на юристите по човешките права (ХКЮЧП)

Холандски комитет на юристите по човешките права (ХКЮЧП)


ХКЮЧП, съкратено от Холандски комитет на юристите по човешките права
работи за насърчаване и защита правата на човека в Холандия.

ХКЮЧП е холандския отдел на Международната комисия на юристите (МКЮ). Основан през 1974 г. в Лайден, комитетът се стреми да насърчава и защитава правата на човека в Холандия. ХКЮЧП следи отблизо законодателството и политиките в Холандия, включително външната политика и преценява дали съответстват на националните, европейски и международни стандарти за правата на човека. Когато е необходимо, ХКЮЧП пише коментари относно национални, политически документи и проекти на нормативни актове, които да послужат като лоби за защита правата на човека в парламента. Също така, комитетът координира доклади за прилагането на европейски и международни договори и информира ООН и Съвета на Европа. За да насърчава спазването на човешките права, комитетът организира експертни срещи и конференции, посветени на теми от областта, за юристи, адвокати, съдии и широката общественост. Често ХКЮЧП допринася за развитието на обществения дебат, като публикува статии по проблеми от сферата в медиите.

Следвай ни:

NJCM Website

NJCM Facebook