Свобода

Създадена през 1934 г., организация Свобода е известна още и като Национален съвет за граждански свободи. Ние сме безпартийна организация, чийто основен двигател е борбата за основните права и свободи на територията на Великобритания. Нашата цел е да утвърдим човешкото достойнство като ценност, както и да популяризираме равнопоставеността и справедливостта като основи на демократичното общество. Организация Сводоба провежда кампании в защита на основните права и свободи сред широката общественост, а също така участва активно в съдебни спорове, парламентарна дейност, анализ на политическата обстановка и осигуряване на безплатни съвети и информация.

Website

Facebook

Youtube

Twitter