​Италианска коалиция за граждански права и свободи (CILD)

Основана през 2014 г., Италианска коалиция за граждански права и свободи (CILD) подпомага гражданските сдружения в страната, повишавайки техния капацитет за политически анализ, застъпничество, медийна стратегия и обществено образование. В момента секретариата на коалицията координира работата на повече от 30 национални граждански организации, които работят в областта на миграцията, международната закрила, права на ЛГБТИ и затворници, реформата на политиките спрямо наркотиците, свободата на изразяване, достъпа до информация, прозрачността и отчетността на местно и национално ниво.

Адрес: Via Monti di Pietralata 16 – 00157 – Рим, Италия

Следвай ни:

Интернет страница: www.cilditalia.org

Лице за контакти: andrea.oleandri@cilditalia.org

Страница във Facebook: https://www.facebook.com/CILDitalia