Защитници на граждански права

Защитници на граждански права играе и ролята на национална правозащитна организация с всеобхватен фокус, съблюдаваща и насърчаваща правата на човека в Швеция. Нашите усилия са съсредоточени в пет области на национално ниво: престъпления от омраза, дискриминация и други нарушения на човешките права, засягащи малцинствата; използване на неправомерна сила от органите на реда; мониторинг на институциите от затворен тип; свобода и наблюдение в интернет; бежанци и търсещи убежище. Ние следим развитието на човешките права в тези области, като изискваме реформи, справедливост и прозрачност.Изработването на контролни отчети, представителството по стратегически дела пред национални и международни съдилища, както и активната работа с медиите са само част от нашата дейност, даваща гласност и търсеща решение на проблемите, пред които човешките права са изправени.

Уебстраница: http://www.civilrightsdefenders.org/

Страница във Facebook: https://www.facebook.com/civilrightsdefenders

Страница в Twitter: https://www.facebook.com/civilrightsdefenders