​Наръчник с джобен размер помага на мигрантите да отстояват правата си в Белгия

За да отбележи 18-та годишнина от смъртта на жена от Нигерия, насилствено екстрадирана от Белгия, две практически ръководства бяха издадени, за да може новодошлите мигранти да бъдат информирани за правата си.
На 22 септември 1998 г. 20-годишната нигерийка Семира Адаму бе задушена до смърт от полицаи по време на полет обратно към Нигерия.
През изминалите18 години, редица организации, включително и Лига за правата на човека в Белгия, отдаваха почит на паметта на Семирa Адаму и на всички, подложени на принудително изселване, вместо да са бъдат защитени, както изисква правото на убежище.

Тази година Лига за правата на човека избра този паметен ден, за да издаде две ръководства, специално предназначени за току-що пристигналите в Белгия мигранти. Според организацията на мигрантите са необходими различни неща. Има обаче и такива, които постоянно се търсят от като например подробна информация за правата им.

Лабиринт

За тези, които се установяват в Белгия, но не владеят нито един от местните езици и не са запознати с обичаите, страната представлява институционален и административен лабиринт. Те не знаят къде да потърсят съдействие, защото всичко е много объркано за тях.

The guides will provide migrants relevant information that will help them claim their rights in key areas, including access to healthcare and decent housing.

Лига за правата на човека е подготвила "Практическо и насочващо ръководство за мигранти: научете своите права и ги отстоявайте", предназначено за мигрантите, които по някаква причина живеят в Белгия, постоянно или временно.

Тъй като мигрантите често са поставени в трудни и несигурни ситуации, целта на ръководствата е да им осигурят съответната информация, която ще им помогне да потърсят правата си в ключови области като например кандидатстване за право на пребиваване, достъп до социална и материална помощ, здравеопазване и жилище.

Пълно издание или джобен формат

Първият наръчник "пълно" ръководство е предназначен за специалисти от всички сфери, които биха се срещнали с мигранти. Независимо дали те работят в областта на миграцията или не, това ръководство им дава необходимата информация, за да могат да отговорят на отправените към тях искания. Това ръководство вече е на разположение онлайн.

The second guide, the "pocket-sized guide," is written for migrants and available in both French and English. (Image: Simon Blackley)

Целта на втория наръчник "джобно" ръководство е директно да помогне на мигрантите. Той съдържа най-вече необходимите на мигрантите адреси и добрите навици, които трябва да придобият. Вариантът джобен размер ще бъде на разположение през ноември 2016 г. както онлайн, така и на хартиен носител на френски и английски език.