Комисията отговори на съвместната декларация на неправителствените организации в Унгария и Liberties относно ситуацията в страната

Преди време унгарските НПО и Liberties поискаха Комисията да направи три неща, за да защити върховенството на закона и свободата на НПО в Унгария и в целия ЕС. Това е оценката ни на отговора на Комисията.

Миналата седмица Liberties получи отговор от Европейската комисия на писмото, което изпрати заедно с Унгарския съюз за граждански свободи и унгарския Хелзинкски комитет до нейния първи вицепрезидент Франс Тимерманс. Тук може да прочетеш писмото ни. В него поискахме Комисията да предприеме три стъпки:

  • Първо, да започне съдебно производство срещу унгарското правителство във връзка с приетия през юни закон за борба с неправителствените организации.
  • Второ, да активира "рамката", свързана с върховенството на закона, по отношение на Унгария. Тази процедура позволява на Комисията да разследва дали дадено правителство ограничава дейността на институции и закони, защитаващи върховенството на закона, и да прави препоръки с цел поправяне на нещата.
  • Трето, да предприеме съответните действия, за да защити по-добре НПО, които популяризират основните ценности на ЕС, свързани с демокрацията, основните права и върховенството на закона. Поисканите от нас мерки включват назначаване на орган или лице в Комисията, което да наблюдава за действия, насочени срещу НПО в ЕС, и да осъществява диалог с правителствата, които са ги предприели, както и подобряване на начина, по който Комисията финансира НПО в ЕС, така че той да съответства на този, по който НПО, извън ЕС, се финансират.

Скоро след като изпратихме писмото си до Комисията, тя наистина заведе съдебно дело срещу Унгария във връзка със закона срещу неправителствените организации. Въпреки това в отговора си на писмото ни Комисията заявява, че няма да активира рамката, свързана с върховенството на закона, и не възнамерява да въвежда мерки, подкрепящи НПО в ЕС.

Що се отнася до отказа на Комисията да активира рамката, свързана с върховенството на закона, срещу Унгария, Стефания Капрънцай, изпълнителен директор на Унгарския съюз за граждански свободи, заяви:

"Комисията подценява сериозността на ситуацията. В писмото си тя посочва, че рамката може да бъде активирана само в случаите, когато националните механизми, защитаващи върховенството на закона, например Конституционният съд, не са в състояние да действат ефективно. Според Комисията Конституционният съд все още може да изпълнява тази функция. Реалността е, че в Унгария той вече не е независим. Назначенията на съдиите в него са политически мотивирани, а решенията му обикновено са в интерес на правителството, вместо да защитават върховенството на закона и основните права. Освен това правомощието му да разглежда законосъобразността на приетите закони е ограничено в доста тесни рамки."

Ето какво Mарта Пардави, съпредседател на унгарския Хелзинкски комитет, добави във връзка с темата:

"Приветстваме решението на Комисията да започне процедура срещу посегателството, което законът против НПО, приет през юни, представлява. Предишните примери обаче доказват, че процедурата, дори и да доведе до решение на съда в Люксембург срещу правителството, няма да компенсира щетите, нанесени на правата на човека и върховенството на закона в Унгария. Досега правителството на страната не се е съобразило нито веднъж с решенията на Съда на ЕС. То предприема само минималния брой наложителни мерки, за да избегне нови действия от страна на Комисията. Имайки предвид това, тя трябва да активира рамката, свързана с върховенството на закона. Това ще позволи на ЕС да предприеме по-крайни действия, които ефективно ще се справят с отрицателното въздействие върху демокрацията, правата и върховенството на закона, оказано от многобройните реформи, провеждани в Унгария от 2010 г. насам."

Освен това Liberties иска да подчертае факта, че в рамките на ЕС се увеличават практиките, ограничаващи дейността на НПО, насърчаващи демокрацията, върховенството на закона и основните права. Те включват кампании за унищожаване, намаляване на финансирането, свръхрегулиране и изключване на НПО от процеса на законотворчество и формиране на политики.

Тук може да прочетеш декларацията на Liberties, разглеждаща тези проблеми. Анализът ни разкрива, че начинът, по който в момента Комисията финансира националните неправителствени организации оказва по-скоро обратен ефект. Те са третирани като второстепенни, а не като основен стълб на демокрацията, каквото е отношението към свободната преса и независимите съдилища. Ако ЕС иска да опази основните си ценности, той трябва да започне да подкрепя НПО, които ги популяризират, така както помага на тези, извън Съюза.

Пълния текст на отговора на Комисията на писмото ни може да прочетеш тук.