​Дали полското Бюро за борба с корупцията не използва шпионски софтуер, чрез който има достъп до всеки компютър?

Дали Бюро за борба с корупцията не използва шпионски софтуер? За момента този въпрос остава без отговор. Ето защо Хелзинкска фондация за правата на човека се обърна към съда, който трябва да застави институцията да разкрие информация за конкретния софтуер

Бюрото за борба с корупцията (CBA) в Полша отказа да даде отговор на Хелзинкска фондация за правата на човека относно това дали използва софтуера Remote Control System (RCS), чрез който могат да се шпионират компютри и телефони, както и да се извличат данни от споменатите устройства.

Бюрото за борба с корупцията оправда своя отказ, като изтъкна, че исканата информация е секретна. Според Закона за защита на класифицираната информация, данните са секретни само ако разкриването им би попречило на работата на службата, включително нейните оперативни дейности. CBA посочи, че исканата информация представлява "тайни, защитени от закона" или по-точно от наредбата, засягаща Бюрото за борба с корупцията. Според нея, всяка информация, която се отнася до техническите възможности (например наблюдение на компютри и телефони и проследяване на кореспонденция в Интернет) е секретна информация, събрана благодарение на дейността на бюрото - дейност, легитимирана от закона.

Хелзинкска фондация за правата на човека зададе същият въпрос за използването на SCR на Агенция за вътрешна сигурност (АBW). През март обаче ABW обяви, че не използва този софтуер. Хелзинкска фондация за правата на човека внесе иск в Административния съд за осъществяване контрол по законосъобразноста на отказа да се даде информация.

Софтуерът Remote Control System се използва за наблюдение на компютри и телефони и извличане на данни от тях, дори когато потребителят е офлайн. Системата може да се използва и за проследяване на онлайн кореспонденция. Софтуерът RCS може и да копира файлове от твърдия диск на компютъра, да записва разговори, проведени по Skype, да разпознава пароли, вписани в браузъра, и да пуска уеб камерата и микрофона на компютъра от дистанция.

През февруари, учени - част от The Citizen Lab - интердисциплинарна група, базирана в Университета в Торонто (Канада), публикува доклада Mapping Hacking Team's "Untraceable" Spyware, анализиращ употребата на софтуера RCS. Докладът посочва, че софтуерът бива продаван на правителствата от Hacking Team - компания, базирана в Милано. В документа са упоменати двадесет и едно правителства, включително тези на Азербайджан, Египет, Етиопия, Колумбия, Мароко, Полша, Турция и Унгария.