В Италия децата чакат, докато нуждаещият се от спешна промяна Закон за гражданството се обсъжда

От десетилетия се знае, че Италия е гостоприемна държава. Сега тя се превърна в дом за 5 милиона чужденци, но правителството не предлага гражданство на децата им, дори и да са родени в страната.
За разлика от много други европейски държави, в Италия принципът на правото на кръвта, според който гражданството се определя не от местораждането, а от гражданството на родителите, все още е в сила. Действието му продължава и след актуализирането на Закона през 1992 г.

Необходим е нов закон

Почти във всички случаи основното изискване, на което трябва да отговаряш, за да придобиеш италианско гражданство е родителите ти да са италианци. В противен случай, дори да си роден и израсъл в Италия, получаването на гражданство е възможно, но изключително трудно. Процедурата е ужасно дълга и сложна, даже и според италианските бюрократични стандарти.

В момента изглежда, че промяната на непопулярния Закон за гражданството в Италия е неизбежна, тъй като натискът за това расте. В идеалния случай това ще доведе до отмяна на правото на кръвта и приемане на закон, според който мястото на раждане е основният критерий.

Десните са против

Въпреки подкрепата, която предложението получи от Демократическата партия и някои граждански инициативи като l'Italia sono anch'io (Аз също съм италианец), приемането на закона се бави, тъй като популистите от дясното политическо пространство са против.

Политическите движения “Нова сила” и “Къщата на Паунд”, както и Северната лига за независимост на Падания, се противопоставят абсолютно безкомпромисно. Те подхранват страха на обществото, като непрекъснато предупреждават, че промяната на закона ще доведе до масов наплив на бременни жени, идващи, за да родят в Италия.

Right-wing parties, like the extremist Forza Nuova, seen here, have waged a fearmongering campaign against changing the law.

Новият италиански Закон за гражданството се обсъжда от години. Всеки път, когато се придвижи от Сената към Камарата на депутатите или обратно, нещо в него се променя. Така процесът на практика се превръща в безкраен дебат, без да има реален напредък.

Премиерът Паоло Гентилони изрази ясното си мнение относно децата на чужденци, родени в Италия: "Време е да приемем, че тези деца са италиански граждани".

Много политици и актьори, независимо дали са за или против закона, според който мястото на раждане определя гражданството, настояват за бързо решение, за да се сложи край на настоящото неопределено положение.

Решението

Изглежда, че депутатите са се споразумяли за "компромисен" вариант, основаващ се на месторождението. Главният критерий в новия закон ще бъде един вид придобитата култура, т.е. ценностите, убежденията и нормите на поведение ще бъдат определящи. Това ще разшири кръга на децата, имащи право на гражданство. Той ще включи родените в Италия, чиито родители са пребивавали законно в страната поне в продължение на 5 години. Ако детето е родено в чужбина, то трябва да е живяло в Италия най-малко 12 години и да е посещавало местно училище.

Italian Prime Minister Paolo Gentiloni is in favor of changing the law, saying it's time to protect the children at the heart of the debate. (Image: Associazioni cristiane lavo/Flickr)
Новият закон, въпреки че е по-добър в сравнение с настоящия, все още е много ограничаващ в сравнение с действащите в други европейски страни.

В Обединеното кралство, например, детето на чужденци автоматично става гражданин на страната, ако родителите му са пребивавали законно в нея в продължение на 10 години. В Германия изискването за време е осем години, а в Испания е само една. Дори във Франция, където придобиването на гражданство е изключително трудно, всяко дете, родено там, когато навърши 18 години може да поиска гражданство, ако пет години постоянно е живяло в страната.