Румъния ще налага цензура в интернет

Румънският административен орган по хазарта е натоварен със задачата да прецени кои уебсайтове да са достъпни за интернет потребителите в страната.

През юни в Румъния влезе в сила нов закон, изменящ контрола по хазарта. Новото законодателство натоварва Националната служба по хазарта (ONJN) със задачата да контролира кои сайтове са достъпни в Румъния и да налага цензура в интернет. Приет на 12-ти юни, Закон 124/2015 предвижда:

"[...] Доставчиците на електронни комуникационни услуги [...] са задължени да спазват решенията на Надзорния съвет на ONJN за ограничаване на достъпа до интернет страниците на неоторизирани в Румъния хазартни игри, както и до реклами на оператори на хазартни игри, който не са лицензирани в Румъния".

Без обществен дебат на 24-ти юни ONJN прие решение, което бе публикувано за пръв път на страницата на институцията цял месец по-късно, според което доставчиците са длъжни не само да блокират достъпа до DNS адресите на сайтовете, но също така да пренасочат потребителите към домейна на Специална служба за телекомуникации. Във връзка с изпълнението на решението в края на юли ONJN уведоми интернет доставчиците за изискванията, на които трябва да отговарят.

Още миналата година ApTI и пет други неправителствени организации предупредиха ONJN, че предложените мерки нарушават основните права, но институцията просто игнорира посланието ни и искането за провеждане на публичен дебат преди приемането на закона. Сега Асоциация за защита на човешките права в Румъния - Хелзинкски комитет изпраща ново искане до ONJN, надявайки се, че макар и в последния момент, институцията ще се разбере, че това не е просто технически въпрос - ефектът от мерките може да бъде съвсем неочакван.

Какво означава решението на ONJN?

Интернет доставчиците ще бъдат задължени да въведат система, филтрираща уебсайтовете, които всеки техен клиент може да посети. Така по същество доставчиците ще цензурират информацията, до която румънските потребителите имат достъп.

Освен това Специалната служба за телекомуникации (STS) ще събира IP адресите на всички потребителите на интернет в Румъния, които се опитват да отворят съответните сайтове.

Какви са проблемите?

  1. Налагане на цензура в интернет
  2. Нарушаване правото на личен живот и поверителността на личната кореспонденция в интернет
  3. Прихващането на данни, предавани по електронен път, е престъпление
  4. Блокирането на достъпа до DNS адреси създава редица косвени технически проблеми с компютърната сигурност
  5. Подобни мерки са излишни и могат лесно да бъдат преодолени

1. Налагане на цензура в интернет

Според директивата на Европейския съюз за електронните съобщения държавите членки не могат да блокират или ограничават неправомерно достъпа до интернет.

Основният проблем е, че блокирането на уебсайтове от доставчиците на интернет е по същество цензура на онлайн съдържание и създава сериозни проблеми в областта на правата на човека и свободата на изразяване в частност.

Интернет страниците са широко признати като средство за масова комуникация; произволното блокиране достъпа до тях почти сигурно нарушава член 30 от Конституцията на Румъния, чийто параграф (2) гласи, че "всяка цензура е забранена" и параграф (4) - "никоя публикация не може да бъде спряна".

Фактът, че един административен орган, а не независим съд, може да реши, без възможност за обжалване, че даден сайт не трябва да бъде достъпен, повдига основателни съмнения за противоконституционност на решението.

Във връзка с това специалният докладчик на ООН за свободата на словото обясни, че "блокирането е ненужна и непропорционална мярка за постигане на поставените цели".

Освен това въвеждането на система за блокиране на достъпа от доставчиците на интернет означава, че се създават и управляват редица способи за цензура, които лесно могат да бъдат приложени и в други области. Веднъж приемем ли блокирането на интернет страници и въвеждането на система, която да управлява процеса, все повече и повече хора ще поискат цензурирането на още и нови неща.

Например, блокирането достъпа до уебсайтове бе прието в Италия за предотвратяване неоторизирания достъп до онлайн хазарта. Въпреки първоначалните намерения днес достъпът до интернет в Италия се цензурира за много и различни цели от няколко агенции без гаранциите, изисквани от Европейската конвенция за правата на човека и основните свободи.

2. Нарушаване правото на личен живот

Доставчиците на интернет услуги имат задължението да гарантират поверителността на електронните съобщения и да бъдат само техническо средство за тяхното осъществяване.

Те обаче се намесват в комуникацията между потребителя и въпросния интернет сайт заради задължението си да блокират достъпа и да пренасочат потребителите, без предизвестие, към друг уебсайт - в случая на една милитаризирана институция.

Така доставчиците на интернет услуги предават на STS всички данни за трафика, идентифициращи потребителя, в нарушение на чл. 4 от Закон 506/2004 относно неприкосновеността на личния живот в сектора на електронните комуникации. Освен това изпращането на лични данни (като IP адреси) на трети лица, без потребителя да бъде информиран и да даде своето съгласие, нарушава и Закон 677/2001.

Предвид йерархията на нормативните актове в Румъния, никоя заповед на административен орган не може да нарушава императивни разпоредби на закон или основни права и свободи.

3. Прихващането на данни, предавани по електронен път, е престъпление

Прихващането на данни, предавани по електронен път, е престъпление по чл. 361 от новия Наказателен кодекс. Инкриминирането на подобно деяние се налага от факта, че на практика то нарушава правилното функциониране на информационните системи и мрежи.

Следователно, възползвайки се от правната рамка и правомощията си, ONJN задължава доставчиците на интернет услуги да извършват противозаконна дейност. За подобни действия биха били предявени обвинения по румънския наказателен кодекс срещу всяко друго юридическо или физическо лице.

4. Блокирането на достъпа до DNS адреси

Според изследване, публикувано от ICANN (основният орган за управление на ресурсите в интернет), блокирането на сайтове и особено блокирането на DNS адреси възпрепятства прилагането на механизмите за сигурност на DNS (DNSSEC), които са от съществено значение за правилното функциониране на интернет.

5. Подобни мерки са излишни и могат лесно да бъдат преодолени

Както всяка мярка, целяща да цензурира интернет, мерките, предложени от ONJN, са излишни и от техническа гледна точка могат лесно да бъдат преодолени от всеки интернет потребител, който намери информация за OpenDNS, алтернативен DNS, Google DNS, VPN, Tor и др.

Мерките на ONJN обаче ще създадат инфраструктурата, необходима за цензуриране на интернет съдържание, която вероятно ще бъде използвана и от други лица за други цели (виж например съмнения за нарушаване на авторски права в Португалия вследствие на мерки за блокиране на съдържание в интернет).