Защо е толкова важно да защитим свободата на словото?

Свободата на словото е необходима, за да можем да изискваме от правителствата да ни се отчитат. В Европа обаче тя е застрашена. Ето защо това право и усилията на Liberties да го защити са толкова важни.

В какво се изразява свободата на словото?

Ние си общуваме чрез речта, жестовете, като протестираме или пишем, както и по много други начини. Комуникацията е важна част от живота ни. Ограничаването на свободата на общуване оказва огромно въздействие върху обществото, както и върху ефективното действие на принципите на демокрацията. Свободата на словото гарантира правото ни да обсъждаме политически въпроси. Това означава, че всяко изказване, което по някакъв начин засяга обществото, е защитено от правото на свободно слово. Тук попадат коментарите, свързани с действия на правителството, критиките към държавни служители и исканията за определени права.

Усилията на Liberties са насочени, както към защитата на правото на свободно слово онлайн, така и офлайн. Въпреки че това основно човешко право има широк обхват на приложение, то не е неограничено. В повечето случаи трябва да търсим баланс при упражняването на правата си. Не можеш да претендираш за свобода на словото, ако я използваш, за да подклаждаш омраза към другите или да ги излагаш на опасност. Речта на омразата, както и отнасящата се до детска порнография, не са защитени от правото на свободно слово. Някои ограничения са свързани със защитата на авторското право и личната информация. Те в известна степен дефинират свободата на словото в по-тесни рамки. Защитата на авторските права служи предимно на интереса на създателя. Никой не може да публикува Хари Потър или да направи филм по книгата, без разрешение от автора. Цитатите, както и публикациите, използвани за целите на образованието, обикновено не са защитени от регламента за авторското право. Правото на личен живот също ограничава свободата на словото. В повечето случаи е забранено публикуването на поверителна лична информация. Например, правото да не разкриваш информация за здравето си накърнява свободата на словото. При подобни ситуации се търси компромис, който важи единствено и само за конкретния случай.

Защо се вълнуваме от тези проблеми?

Някои правителства от ЕС не зачитат свободата на словото. Те оказват натиск върху обществените медии да отразяват събитията едностранчиво, съобразявайки се с интересите на правителството. Някои се опитват да осъществяват контрол, независимо дали става въпрос за печатни или онлайн издания, или за радио-телевизионни предавания. Съществуват изисквания за съдържание, затрудняващи работата на тези, които предоставят медийни услуги. Такива са задълженията за отразяване на актуални събития, както и регламента, определящ процента на програмите и видеоклиповете, които трябва да бъдат направени в Европа. Тези изисквания важат за обществените медии. Малките фирми и специализираните уебсайтове не могат да си позволят това. Прекалената регулация ограничава медиите, което е опасно за демокрацията.

Има и други примери за налагане на неоправдани ограничения на свободната преса. Медиите ни помагат да държим политиците и правителствата под око. Самите те обаче зависят от източници, които понякога трябва да нарушават правилата, защото им пречат да разкрият факти за корупция или за други злоупотреби. Хората, които подават сигнали за нарушения, често биват преследвани, вместо тези, които са ги извършили. Ако искаме медиите да предоставят вярна и точна информация на обществеността, трябва да защитим източниците им. Съществуват ограничения за заснемане на полицейски служители при изпълнение на служебните им задължения и отразяване на парламентарни дебати, въпреки че и двете неща са важни, за да се увери обществото, че управляващите изпълняват задълженията си.

Освен това самият ЕС поставя ограничения върху свободата на словото. Предложените изменения в Директивата за аудиовизуалните медийни услуги, Директивата за авторското право и Кодекса на поведение за противодействие на нелегалната онлайн реч на омраза не са в интерес на свободата на словото. Директивата за аудиовизуалните медийни услуги поставя прекалено много изисквания към съдържанието на онлайн услугите, независимо дали става дума за онлайн издания или платформи като YouTube. Директивата за авторското право понякога налага цензура на интернет компаниите, като ги кара да свалят или блокират определено съдържание, обосновавайки се с авторското право, без съответното обсъждане с потребителя. Според Кодекса на поведение основното задължение на интернет компаниите е да следят за съдържанието, което качват. Като принуждаваме компании като Facebook и Google да налагат цензура, ние не просто ги товарим с непосилна задача. Ние ги караме да изпълняват решение, ограничаващо свободата на словота, което освен това е взето по непрозрачен начин. За стопанските субекти защитата на основните права не е от първостепенно значение. Така че, когато решават дали да свалят определено съдържание, бизнес интересите обикновено надделяват над свободата на словото. Това ги прави склонни да отстранят нещо, само защото са преценили, че е на ръба на закона.

Как работим за разрешаването на тези проблеми?

Liberties настоява институциите на ЕС и националните правителства да предприемат мерки, които да спомогнат за създаването на среда, в която свободното слово и свободните медии ще процъфтяват. За целта трябва да упражним натиск за промяна на регламенти като Директивата за аудиовизуалните медийни услуги, Кодекса на поведение и Директивата за авторското право. С помощта на защитниците на свободата на словото Кодексът на поведение трябва да се преработи в частта, засягаща частните дружества. Продължаващият дебат за промяна на авторското право трябва да намери подходящ баланс между свободата на словото и правото на твореца. Освен това са необходими промени в Директивата за аудиовизуалните медийни услуги по отношение на изискванията за съдържание. Смятаме, че ЕС трябва да приеме директива, за да защити хората, сигнализиращи за злоупотреби.

Прекомерното регулиране трябва да бъде премахнато, както на ниво ЕС, така и на национално ниво. Liberties и партньорите й ще се опитат да повлияят на хората, отговорни за вземането на тези решения, и на двете нива, за да спре неправомерната намеса на правителствата и властите.

През следващата година Liberties ще започне онлайн образователни кампании, за да разясни на общественността правата на журналистите и на източниците им на информация. Онлайн ще разглеждаме случаи, свързани със свободата на словото, както и правото да се заснемат длъжностни лица по време на работа.