Кандидатите за Европейски парламент подкрепят правата на детето

Институтът за човешки права съвместно с Коалиция за правата на детето покани близо 200 кандидати за Европейски парламент да подпишат европейския Манифест за правата на детето.

Десет литовски кандидати за Европейски парламент вече подписаха Манифеста за правата на детето и се съгласиха да бъдат поддръжници на детските права, след като бъдат избрани.

Институтът за човешки права съвместно с Коалиция за правата на детето покани близо 200 кандидати за Европейски парламент да подпишат европейския Манифест за правата на детето. ИЧП насочи вниманието на кандидатите към факта, че към момента около 600 000 000 деца по света живеят в бедност - като едно на всяко четири от тях се намира на територията на ЕС. Само за една година броят на децата, които пребивават в ЕС и са изложени на риск от социално изключване или бедност, е нараснал с половин милион.

С влизането в сила на Лисабонския договор, ролята на Европейския парламент за формиране на европейските политики по въпроса стана изключително важна. Ето защо членовете на ЕП могат да използват своето влияние, за да подобрят положението на децата в ЕС, както и извън него, като насърчават правителствата, институциите на ЕС, държавите-членки и развиващите се страни да популяризират правата на детето и да ги превърнат в изрична цел на вътрешните и външните работи на ЕС. Те биха могли да допринесат и за осигуряването от ЕС на необходимия за децата финансов ресурс, както и за ангажирането на децата при вземането на решения.

Кампанията бе инициирана от Eurochild, мрежа от организации за правата на детето в Европа, и подкрепена от 13 международни организации за правата на детето, включително от фондация “Спасете децата” и УНИЦЕФ.