​Според правозащитни организации хърватската полиция е нарушила закона и е причинила смъртта на дете от семейство на бежанци

Семейството на Мадина Хисини, шестгодишното момиче, което почина преди месец на границата между Сърбия и Хърватия, е подало иск за търсене на наказателна отговорност срещу неизвестни полицейски служители от хърватското Министерство на вътрешните работи.

Семейството твърди, че те са влезли в Хърватия преди инцидентът да настъпи и даже вече били кандидатствали за убежище. Полицията обаче нарушава правото им на достъп до международна закрила. Тя ги закарва до железопътна линия и ги инструктира да вървят по посока на релсите, докато стигнат до Сърбия. Майката заявява в свидетелското си показание, че Мадина не е била единственото дете, което хърватската полиция се е опитвала да върне в Сърбия през онзи ден. С нея били още пет деца на възраст от две до 15 години.

Незаконно и смъртоносно решение

В иска за търсене на наказателна отговорност, подаден на 21 декември в прокуратурата на Хърватия, се посочва, че неизвестните полицейски служители от Министерството на вътрешните работи са причинили смъртта на Мадина, тъй като са се отнесли с пренебрежение и грубо са нарушили правата на детето. Освен това те са злоупотребили с поста, който заемат, и са превишили правомощията си. Нечовешкото отношение е причинило непреодолима душевна болка и страдание на семейството, заради социалното му положение.

Саня Безбрадица Йелавич, адвокат на семейството, разкрива подробности по случая: "Семейството е било придружавано от шест деца, когато са го открили на границата на Хърватия. Те са поискали убежище и закрила. Полицията отказва да се съобрази с разпоредбите. Служителите й са казали на семейството да върви по посока на железопътните релси и да се върне на територията на Сърбия. Въпреки тежкото положение, в което се намира майката, те не й позволят да прекара нощта там. Децата са изморени и измръзнали. Последствията от всичко това са смъртоносни.

Организациите за човешки права се застъпват за каузата на семейството. Те казват, че са подали иск за търсене на наказателна отговорност, не само заради това семейство, но и заради всички останали, изпаднали в подобна ситуация. Тази трагедия не бива да се преживява от никой друг.

Действията на полицията са на "ръба на закона"

От почти година хърватски и международни организации за защита на правата предупреждават за поведението на граничната полиция. Бежанците, от своя страна, твърдят, че тя продължава да нарушава местните и международните закони.

Тайана Тадич, член на организацията Are You Syrious каза: "В трите доклада, които публикувахме през годината, посочихме начините, по които Хърватия систематично отказва на хората, търсещи убежище, достъп до международна закрила. Явлението е достигнало до такива размери, че бежанците, с които разговаряхме в Шид, смятат, че държавата вече няма система за предоставяне на убежище.

Служители на граничната полиция признават, че въоръжените й отряди не позволяват на бежанците да влизат в Хърватия. Те определят действията им като възпиращи.

Гордън Босанак от Центъра за изследване на мира (ЦИМ) сподели мнението си: "Трудно е да определим дали става въпрос за възпиране, или отблъскване. От една страна, полицаите със самото си присъствие на границата показват точно къде е тя. Затова ЕС смята, че тези, които нямат нужда от закрила, ще се откажат от какъвто и да било опит да я пресекат. От друга страна, категорично можем да кажем, че отблъскването или връщането на хора, които искат да кандидатстват за убежище, нарушава правата на човека, и е противозаконно."

Той смята, че "поради липсата на независим и ефективен надзор над действията на полицията, служителите й несправедливо са поставени в незавидно положение, защото тяхната дума е изправена срещу тази на бежанците". Босанак припомни, че от доста месеци чакат парламентарните комисии да назначат цивилни екипи, които да осъществяват наблюдение над действията на полицията и службите за сигурност. Той също така призова полицията да покаже пълните записи от термовизионните камери, за да докаже, че семейството не е било на територията на Хърватия.

Враждебно отношение

В заключението си организациите подчертават, че те вярват, че този иск за търсене на наказателна отговорност не е насочен към полицията като цяло, а само срещу непрофесионалното поведение на отделни нейни служители.

"Наясно сме, че сред полицейските служители има много професионалисти, които не подкрепят подобни действия и ги осъждат. Ако това отношение към бежанците продължи и в бъдеще, ние ги насърчаваме да му се противопоставят. В техен интерес е случаят да се разнищи до край по най-бързия възможен начин и отговорните лица да се накажат", каза Босанак.

Каузата на семейството е подкрепена и от организациите Център за закрила на бежанците (Centar za zaštit i pomoć tražiocima azila), Are You Syrious и ЦИМ.