​Промяната на Закона за легитимна защита може да се окаже стъпка към узаконяване на убийството в Италия

В момента поправката в Закона за легитимна защита е внесена в италианския сенат за одобрение.
Италианското правителство наскоро одобри изменение в Закона за легитимна защита, което трябва да бъде разгледано и прието от сената, за да влезе в сила. Италианската НПО "Антигона" изрази опасения относно съдържанието на предложението. Тревога поражда и ефектът от прилагането му за сигурността на обществото.

Етапи при узаконяването на отбраната в Италия

Легитимирането на защитата винаги е било тема, дискутирана от италианските политици. Първоначалният закон бе базиран на разумния принцип на пропорционалност между нападателя и жертвата.

Този закон бе променен през 2006 г., когато бе прието предложението, подкрепено от Северната лига за независимост на Падания, една от най-влиятелните дясно-центристки партии в Италия. Поправката разреши използването на законно притежаван пистолет за защита на хора и имущество от нападатели и крадци в дома и на работното място. Това изменение обаче не легитимира защита под каквато и да било форма, ако тя се използва срещу някого, който не възнамерява да навреди.

Последният законопроект, одобрен от парламента, е следващата стъпка към декриминализиране на употребата на оръжия за легитимна защита. Увеличава се броят на обстоятелствата, при които човек може да убие друг, без да бъде обвинен в извършване на криминално престъпление. Според предложената поправка защитата с всякакъв вид оръжие е легитимна, ако нападението е извършено през нощта, без значение дали то е насочено срещу хора или имущество.

В допълнение на това, всеки, който причини смърт, няма да бъде преследван от закона и дори няма да бъде разследван, ако е бил застрашен животът, имуществото или личните му свободи. По аналогичен начин действията на човек, който е в състояние на силно психическо разстройство, ще се считат за обосновани по принцип и той не може да бъде обвинен в използване на неправомерна сила при защита.

Живот в несигурност

Законът е силно притеснителен. “Антигона” посочва, че във време, когато престъпленията срещу хора намаляват, а процентът на извършените убийства е на най-ниското ниво в сравнение с когато и да било, отхвърлянето на правилото за пропорционалност ще позволи използването на всякакви самоделно направени средства за защита. Това представлява сериозен риск, тъй като ще доведе до увеличаване броя на убийствата и намаляване сигурността на хората.

Легитимирането на защитата в такива широки граници, съчетано с липсата на обвинение при определени обстоятелства срещу този, който се отбранява, е опасно. В Италия ще възникнат условия за прекомерна декриминализация и отсъствие на отговорност, подобно на ситуацията в някои щати на САЩ, а ние искаме тъкмо обратното.

Прекалено лесно някой ще се оправдае, твърдейки, че е бил в състояние на психично разстройство. Твърде трудно е да се докаже дали това е вярно, или не.

Популистки политически подбуди, основани върху теории за заплаха на сигурността, които реалността оборва, доведоха до одобряването на закона. Истината обаче е, че подобен закон ще спомогне за създаване на атмосфера на несигурност, в която на хората е позволено сами да търсят справедливост.

Ето защо чрез петиция, подписана от мнозина, “Антигона” призовава сената да преразгледа поправката и да отхвърли одобрението на новите обстоятелства. Надяваме се, че правителството ще спре процедурата и отново ще тръгне по пътя на прогреса и защитата на гражданските права.