Как ти помага защитата на правата на човека?

Как ти помага защитата на човешките права? Ето няколко от многото примери, за които рядко чуваме...

What have human rights ever done for you.jpg?ixlib=rails 0.3