​Инфографика на европейския пазар на наркотици

Базирайки се на подход, основан на доказателства, докладът на EMCDDA за европейския пазар на наркотици анализира въздействието, което разпространението им оказва върху широки кръгове на обществото. Освен това той разглежда конкретно пазарите на канабис, хероин, кокаин, амфетамин, метамфетамин, екстази и някои новопоявили се психоактивни вещества.
Edmr final poster.png?ixlib=rails 0.3