Nophoto.png?ixlib=rails 0.3

Нанси Макферсън

Независим експерт, член на борда

В периода 2008-2018 г. Нанси е управляващ директор във Фондация "Рокфелер". Отговаря за създаването и управлението на системата за оценка на Фондацията. Преди да започне да се занимава с филантропия, в продължение на 25 години работи в Канада, Азия, Африка и Швейцария за разрешаване на проблемите на коренното население. Сътрудничи на международни неправителствени организации, правителствени агенции и ООН. Освен това създава и управлява системата за оценка на програмата на Международния съюз за защита на природата (IUCN). В качеството си на специален съветник на генералния директор на IUCN, осъществява надзора върху изпълнението й. Нанси играе ключова роля при създаването и развитието на редица международни и регионални специализирани асоциации и мрежи, най-вече на Международната асоциация за оценка на развитието (IDEAS) и Африканската асоциация за оценка (AfrEA). В периода 2001-2011 г. преподава във факултета, създаден в рамките на Международната програма за обучение за оценка на развитието (IPDET) на Световната банка. Уникалната образователна програма се провежда всяко лято. През 2015 г. получава наградата на Американската асоциация за оценка (AEA) за принос в повишаването на общественото благо. Тя се присъжда на личности, чиято работа, свързана с оценяването, е допринесла в значителна степен за подобряване на благосъстоянието на обществото.