Balazs  2 .jpg?ixlib=rails 0.3

Балаш Денез

Изпълнителен директор

Когато следвах право, правата на човека, справедливостта и отворените общества ми изглеждаха добри неща, за които си заслужава да се бориш. Така мисля и днес. Може би щях да стана градинар или да се занимавам със собствен малък бизнес, ако правата и свободите ни бяха напълно защитени. Това изглежда няма да се случи скоро и аз се чувствам щастлив, защото работата ми е толкова значима.

Балаш е адвокат и защитник на човешките права от Будапеща, Унгария. Той притежава диплома по право от университета ELTE и е аспирант в Колумбийския университет в Ню Йорк. Балаш започва кариерата си като стажант в Унгарския съюз за граждански свободи (УСГС), организация, която са застъпва за човешките права. Тя е базирана в Будапеща. В продължение на 15 години работи в УСГС и постепенно се издига до поста изпълнителен директор. След като прекарва осем години на тази длъжност, той се присъединява към Фондация Отворено общество, където е директор на отдел „Инициатива за отворено общество за Европа“. През 2017 г. помага за създаването на Liberties и понастоящем е изпълнителен директор на организацията.

Насочвам усилията на Liberties, за да стане тя водеща при решаването на проблемите, свързани с правата на човека в Европа. За да постигнем това, аз съм се заел с изграждането на динамичен и енергичен екип. Той трябва да ангажира обществеността и тези, които вземат решения, както и заинтересованите страни, за да подобрим защитата на правата на човека във всички държави членки на ЕС.
Когато следвах право, правата на човека, справедливостта и отворените общества ми изглеждаха добри неща, за които си заслужава да се бориш. Така мисля и днес. Може би щях да стана градинар или да се занимавам със собствен малък бизнес, ако правата и свободите ни бяха напълно защитени. Това изглежда няма да се случи скоро и аз се чувствам щастлив, защото работата ми е толкова значима.