Ιταλική Συμμαχία Πολιτικών Ελευθεριών και Δικαιωμάτων

ΗΙταλικήΣυμμαχίαΠολιτικώνΕλευθεριώνκαιΔικαιωμάτων, ηοποίαιδρύθηκετο 2014, υποστηρίζεικαιενισχύει τιςομάδεςτηςκοινωνίαςτωνπολιτώνπουασχολούνταιμεμερικάαπόταπιοπιεστικάζητήματαδικαιωμάτωντουανθρώπου πουαντιμετωπίζεισήμεραηχώρα. Η Οργάνωση επικεντρώνεται στην ανάπτυξη ικανοτήτων γύρω από την πολιτική ανάλυση, την υπεράσπιση, την στρατηγική των μέσων μαζικής ενημέρωσης και τη δημόσια εκπαίδευση. Το έργο της συντονίζεται από μία γραμματεία και περιλαμβάνει, σήμερα, πάνω από 30 οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, οι οποίες ασχολούνται κυρίως με θέματα μετανάστευσης και διεθνούς προστασίας, την προστασία των LGBTI, τα δικαιώματα των κρατουμένων, την αναμόρφωση της πολιτικής σχετικά με τα ναρκωτικά, την ελευθερία έκφρασης, την πρόσβαση στην πληροφόρηση, τη διαφάνεια και τον δημόσιο έλεγχο, σε τοπικό και εθνικό επίπεδο.

Επικοινώνησε μαζί μας

Διεύθυνση: Via Monti di Pietralata 16 – 00157 – Ρώμη, Ιταλία

Ακολούθησέ μας:

ιστοσελίδα: www.cilditalia.org

άτομο επικοινωνίας: andrea.oleandri@cilditalia.org

facebook: https://www.facebook.com/CILDitalia

twitter: https://twitter.com/Cild2014